STYRK KVALITETEN AF JERES TEAMPRÆSTATION

Bliv en del af et vindende team.

Der hersker en opfattelse af, at nogle teams udelukkende udvikler sig på baggrund af held. Dette er ikke tilfældet.

Et effektivt team kræver ikke alene god ledelse, men også viljen fra hvert enkelt medlem til at deltage helhjertet. Dette ”Teamship”-kursus giver muligheden for at undersøge disse to vigtige komponenter nærmere.

Konceptet Teamship udgør den adfærd og indstilling, der kræves for at være en del af et effektivt team. Lige såvel som lederskab er nødvendig for at være en god leder og statsborgerskab er nødvendig for at være en god statsborger, så er holdånd – ”Teamship” – nødvendig for at være en effektiv holdspiller.

At være en god holdspiller er en vigtig rolle, som vi alle bør påtage os for at sikre, at alle bestræber sig på at yde deres bedste for at blive succesfulde samt sikre positive arbejdsrelationer til ens kolleger i teamet.

Teamship - Personal Improvement - TMI

Dette kursus vækker konceptet om ‘teamship’ til live, udforsker de fire klynger af retning, evner, lederskab og etos, reflekterer på hvordan teamet præsterer i øjeblikket samt skaber handlingsplaner til forbedringer.

Kurset indbærer bl.a. instruktørledte præsentationer, gruppearbejde, praktiske diskussioner og arbejdsrela-terede øvelser, der gør det muligt at øve færdigheder i et sjovt og sikkert læringsmiljø.

MÅLGRUPPE

Et fremmende program der passer til alle individuelle teammedlemmer.

DETTE KURSUS VIL GØRE DIG I STAND TIL AT:

  • Udvikle relationer med andre i dit team og skabe flere muligheder for varieret arbejde
  • Forbedre virksomhedens image og få flere personlige muligheder for at lære nye færdigheder
  • Drive konstruktive diskussioner om teamets mål og hvordan disse kan opnås
  • Opnå anerkendelse for at bidrage til en positiv holdkultur og et godt arbejdsmiljø

Vil du have yderligere værktøjer til udvikle og forbedre præstationerne i din virksomhed kan du bl.a. med fordel tage et kig på kurserne:

Time Manager, som giver dig redskaberne til effektivt at navigere og disponere over din tid.

Assertive Communication, som giver dig redskaberne til at styrke gennemslagskraften i din kommunikation.

Behavioural Styles Learning, som giver dig værktøjerne til at tilpasse din lederstil, så du kan opbygge stærke og effektive arbejdsrelationer.

Brain Power, som udfordrer din hjerne til, at udforske og udvikle kreative og innovative færdigheder indenfor tænkning.

Coaching Conversations That Get Results, som giver dig færdighederne til at blive en fantastisk coach i din dagligdag.

Kontakt – for flere oplysninger.