ØG DIN PERSONLIGE EFFEKTIVITET OG
ARBEJDSGLÆDE

Sørg for, at dit navn associeres med kvalitet.

Personal Guarentee er et stærkt kvalitetskoncept, som understøttes af princippet om, at den person der udfører en opgave, garanterer sin kvalitet. Dette betyder, at denne person har kontrolleret deres eget arbejde og er stolt af det stykke arbejde der er blevet udført.

Kvalitet blev tilbage i 1950’erne gjort til et vigtigt forretningskrav og var associeret med navne som Crosby, Deming, Juran, Ishikawa og Feigenbaum. I 1980’erne var TMI den eneste organisation, der introducerede ideen om, at kvalitet rent faktisk handler om mennesker – og derfra udsprang konceptet ”Personal Quality”.

Personal Guarentee - Performance Improvement - TMI

Kurset ”Personal Guarantee” er et kerneelement i ”Personlig Quality”. Det øger bevidstheden omkring kvalitet og fokuserer på, hvordan vi kan mestre at øge kvaliteten i hver detalje i vores daglige aktiviteter.

Gennem denne interaktive workshop vil den enkelte deltager blive udfordret til at reflektere over deres værdier, holdninger og adfærd, og hvordan disse påvirker den personlige kvalitet. Deltagere vil blive præsenteret for virkelighedsnære eksempler på dårlig kvalitet og hvordan den kan påvirke de involverede personer eller virksomheder. Ydermere vil deltagerne blive præsenteret for en 7-trins model, som hjælper med at definere, styre, overvåge, måle og forbedre teamkvaliteten.

MÅLGRUPPE

Enhver der udfører værdiskabende aktiviteter i organisationen, eller som ønsker at forbedre kvaliteten af deres arbejde, teamets præstation og det overordnede engagement og arbejdsglæden på arbejdspladsen.

DETTE KURSUS VIL GØRE DIG I STAND TIL AT:

  • Udvikle din kvalitetsbevidsthed, så du sikrer, at færre fejl opstår
  • Sørge for, at teamnavne, teammedlemmer og deres omdømme er forbundet med kvalitet
  • Øge bevidstheden om kvalitet i dit team og i din virksomhed
  • Fremme tillid og respekt
  • Sørge for, at detaljerne sidder i skabet første gang, og derved øge produktiviteten og undgå kritik

Vil du have yderligere værktøjer til udvikle og forbedre præstationerne i din virksomhed kan du bl.a. med fordel tage et kig på kurserne:

Reaching for the Stars, som giver dig som high performer redskaberne til at hæve dit præstationniveau yderligere.

Teamship, som giver dig værktøjerne blive en bedre holdspiller, både overfor dig selv og dine kolleger.

Time Manager, som giver dig redskaberne til effektivt at navigere og disponere over din tid.

Assertive Communication, som giver dig redskaberne til at styrke gennemslagskraften i din kommunikation.

Behavioural Styles Learning, som giver dig værktøjerne til at tilpasse din lederstil, så du kan opbygge stærke og effektive arbejdsrelationer.

Kontakt – for flere oplysninger.