BRÆND IGENNEM MED DINE BUDSKABER

Lær at stå fast ved dine holdninger med selvsikkerhed.

Har du lyst til at fremsætte dine synspunkter tydeligt og selvsikkert uden at foretage uacceptable kompromiser?

”Assertive Communication” handler om at opbygge den personlige modstandsdygtighed, der er nødvendig for, at du kan stå selvsikkert fast ved dine synspunkter.

Assertive Communication - Performance Improvement - TMI

Dette program øger bevidstheden om din egen og andres adfærd, deres styrker og svagheder. På kurset får du en rænkke simple redskaber, som vil hjælpe dig til at skabe rammer for kommunikation, der afhjælper konfrontationssituationer og frem-mer produktive relationer.

Kurset gør dig i stand til at vurdere typiske følelses- og kommunikationsmønstre, der bidrager til et harmonisk og konstruktivt arbejdsmiljø.

Forandring begynder og slutter hos individet, og derfor er fokus på kurset at opmuntre den enkelte til at vurdere og identificere områder med potentiale for selvudvikling.

MÅLGRUPPE

Alle i virksomheden som finder det vanskeligt at give udtryk for deres synspunkter, få deres, budskab ud effektivt, og/eller behøver kompetencer til at opbygge harmoniske og produktive relationer til andre.

DETTE KURSUS VIL GØRE DIG I STAND TIL AT:

  • Formidle dine budskaber på en succesfuld måde
  • Reducere risikoen for misforståelser
  • Udvikle en øget tolerance over for ukonventionel adfærd eller holdninger
  • Føre mere åben og ærlig kommunikation
  • Mindske risikoen for konfrontation
  • Have praktiske kommunikationsredskaber ved hånden, der kan benyttes dagligt

Vil du have yderligere værktøjer til udvikle og forbedre præstationerne i din virksomhed kan du bl.a. med fordel tage et kig på kurserne:

Behavioural Styles Learning, som giver dig værktøjerne til at tilpasse din lederstil, så du kan opbygge stærke og effektive arbejdsrelationer.

Brain Power, som udfordrer din hjerne til, at udforske og udvikle kreative og innovative færdigheder indenfor tænkning.

Coaching Conversations That Get Results, som giver dig færdighederne til at blive en fantastisk coach i din dagligdag.

Heart Work, som giver dig kompetencerne til at styrke din emotionelle intelligens.

Introduction to Mindfulness, som giver dig værktøjerne til at opnå indre ro og skabe bevidsthed om din trivsel.

Kontakt – for flere oplysninger.