NØGLEKOMPETENCER TIL EFFEKTIV LEDELSE

Styrk din lederstil- og kompetencer.

Der findes mange forskellige forestillinger om, hvad der er afgørende i en ledelsesposition, hvilket gør ‘ledelse’ svært at definere.

Derudover er kun få mennesker bevidste om deres lederrolle. Der er ikke tilstrækkelig opmærksomhed, tid og energi til disse tanker, fordi folk er for optaget i den daglige drift.

Ledelse er vejen til at opnå organisatoriske mål og målsætninger gennem andres indsats og bidrag.

Ledere bruger deres kompetencer til planlægning, organisering, daglig ledelse og kontrol for at opnå deres organisatoriske mål.

Ledere er personer, der bruger ledelsesprincipper til at lede, styre eller overvåge andres arbejde og evner.

Dette kursus giver dig de nødvendige kompetencer inden for effektiv ledelse. Der lægges særligt vægt på indsigt, forståelse og indflydelse af de fire adfærdsmæssige stilarter i ledelse, og hvordan man leder og understøtter organisationsforandring.

METODE

Et meget inddragende kursus med gruppe- og selvstændigt arbejde, øvelser, case arbejde, videoer samt aktiviteter der fremmer læring.

DETTE KURSUS VIL GØRE DIG I STAND TIL AT:

  • Forstå virkningen af adfærdsmæssige stilarter på ledelsesmæssige tiltag
  • Udvikle færdigheder, som forbedrer den ledelsesmæssige effektivitet
  • Opbygge konstruktiv adfærd, der støtter din reaktion på forandring
  • Bevare og opbygge selvtillid ved at hjælpe andre med at realisere deres fulde potentiale i coaching-processen

Vil du have yderligere redskaber til at udvikle lederkompetencerne i din virksomhed kan du bl.a. med fordel tage et kig på kurserne:

Leading For Generations, som giver dig som leder redskaber til at forstå og drage nytte af de forskellige generationer i dit team og din organisation.

Soulful Leadership, som giver dig værktøjerne til at styrke dit lederskab, ved bedre at kunne identificere og udnytte dine styrker og derved evner til at være den bedst mulige leder.

Teamship for Leaders, som giver dig redskaberne til blive en endnu bedre leder og optimere fællesskabet i dit team eller organisation.

Emotionally Intelligent Leadership, som giver dig redskaberne til hæve din følelsesmæssige intelligens, der er vejen til exceptionel ledelse.

Leadership 1-2-3, som gennem velfunderede principper, giver dig værktøjerne til at blive en levende og inspirerende leder.

Kontakt – for flere oplysninger.