FÅ KOMPETENCERNE TIL AT BLIVE EN EXCEPTIONEL LEDER

Høj følelsesmæssig intelligens skelner mellem god og exceptionel ledelse.

Forskning tyder på, at EQ i langt højere grad end IQ kan bestemme, hvor succesfuld en person vil blive i livet.

Undersøgelser har vist, at IQ ikke bidrager med mere end 10% til vores succes i livet, hvorimod 50-60% af vores succes kan tilskrives EQ.

Hastigheden af forandring i dagens erhvervsliv kræver ledere og medarbejdere som er omstillingsparate, arbejder effektivt og deler ønsket om at nå det fælles mål; at skabe et arbejdsklima, som sikrer fremtidig vækst og bæredygtighed.

Emotionally Intelligent leadership - Leadership Development - TMI

Succes i virksomheder bliver målt gennem alle former for kapital og formueværdier. HR er sådan et måleredskab; dette kursus hjælper med at udvikle denne kritiske uhåndgribelige egenskab.

Denne tankevækkende workshop giver en uforglemmelig oplevelse, der integrerer en udfordrende rejse af selvopdagelse med læring og praksis af dokumenterede og praktiske teknikker til at styre motivation og følelser for både sig selv og andre.

MÅLGRUPPE

Emotionally Intelligent Leadership vil tilføje betydelig værdi for dem i ledende positioner og andre med formelle og uformelle ledelsesroller- og lignende ansvar.

DETTE KURSUS VIL GØRE DIG I STAND TIL AT:

  • Udvikle en stærk bevidsthed om egen adfærd
  • Anerkende betydningen af følelser i ledelse samt forstå, hvordan de bidrager til at forbedre teamet og organisationens præstationer
  • Få motivation til at gå i dybden med udviklingen af følelsesmæssige intelligensevner
  • Gøre kritisk brug af EI-kompetencer, så arbejdsmiljøet bliver mere dynamisk og uforudsigeligt.
  • Værdsætte nødvendigheden af høj EI for succesfuld ledelse

Vil du have yderligere redskaber til at udvikle lederkompetencerne i din virksomhed kan du bl.a. med fordel tage et kig på kurserne:

Leadership 1-2-3, som gennem velfunderede principper, giver dig værktøjerne til at blive en levende og inspirerende leder.

Leading For Success, som giver dig som leder en bedre forståelse for og bevidsthed om din egen lederprofil, som er et vigtig led i effektiv ledelse.

Leading For Generations, som giver dig som leder redskaber til at forstå og drage nytte af de forskellige generationer i dit team og din organisation.

Soulful Leadership, som giver dig værktøjerne til at styrke dit lederskab, ved bedre at kunne identificere og udnytte dine styrker og derved evner til at være den bedst mulige leder.

Teamship for Leaders, som giver dig redskaberne til blive en endnu bedre leder og optimere fællesskabet i dit team eller organisation.

Kontakt – for flere oplysninger.