UDVIKLINGSFORLØB FOR PLEJE- OG OMSORGSSEKTOREN

Udvikling der skaber afkast, som kan mærkes.

Pleje- og omsorgssektoren løfter en af de vigtigste opgaver i vores samfund – nemlig at sikre et værdigt liv for alle borgere uanset alder, handicap og sociale udfordringer. Denne opgave kræver bl.a. godt samarbejde på tværs af faggrupper, fokus på den vigtige kerneopgave, en effektiv arbejdsrutine og overskud til at se det enkelte menneske.

Arbejdet i pleje- og omsorgssektoren kan være både fysisk og psykisk krævende. Derfor er en særlig indsats ofte nødvendig for at sikre høj kvalitet og et godt arbejdsmiljø.

Hos TMI har vi over 30 års erfaring med kulturforandring og forandringsprojekter. Kulturen og adfærden i organisationen er bestemmende for de resultater, som medarbejdere og ledere skaber.

Via workshops, undervisning og coaching opbygger vi organisationens egen forandringskompetence, og i samarbejde med ledelse og medarbejdere skaber vi trivsel, fokus på kerneopgaven, bedre samarbejde og større kunde- og borgertilfredshed.

UDBYTTE FOR ORGANISATIONEN

 • Klar og tydelig retning og fælles mål
 • Øget fokus på kerneopgaven
 • Bedre service og økonomi
 • Effektiv kultur der understøtter strategien
 • Større forandrinsgkompetence
 • Bedre fastholdelse og tiltrækning ift. nye medarbejdere

UDBYTTE FOR TEAMET

 • Retning og klare mål
 • Positiv teamånd
 • Mere anerkendende kommunikation
 • Større opbakning til initiativer
 • Øget medarbejderskab fra medarbejderne

UDBYTTE FOR INDIVIDET

 • Personlig ansvarstagen
 • Bevidsthed om egne styrker og fremtidige muligheder
 • Mere positiv tilgang til arbejdet
 • Bedre samarbejde og vidensdeling

METODE

Når I vælger et uddannelsesforløb hos TMI er I sikret en uddannelse, som tager udgangspunkt i jeres verden, jeres behov og de konkrete udfordringer, I står overfor.

Et forløb kan kombineres af elementer bestående af leder- og/eller medarbejderudvikling, kulturforandring, visions- og strategiforløb, kompetenceudvikling, 360gr.- og effektmålinger, individuel coaching, teamudvikling og samarbejdsforløb samt praktisk træning og uddannelse

Vi samarbejder med handelsskoler og kompetencefonde, og dermed tilbydes I optimale finansieringsmuligheder i forbindelse med kompetenceløft af medarbejdergruppen.

Kontakt – for flere oplysninger.