OMFAVN VOR TIDS MULTIGENERATIONSKULTUR

Bevidsthed og påskønnelse af generationsdiversitet

Det er i vore dage blevet mere tydeligt i virksomheder, at hver generation tænker, taler og opfører sig forskelligt fra de af deres kolleger, der kommer fra en anden generationsgruppe.

 

Leading the Generations - Leadership Development - TMI

Evnen til at forholde sig til andre generationer kan vise sig at være som at vade igennem mudret vand, da vores egne præferencer ofte styrer vores første instinkter om, hvordan man skal forholde sig, hvilket ofte viser sig ikke at være den bedste strategi at følge.

Ved at begynde at forstå hver generation og deres tilbøjeligheder og præferencer bedre, styrkes vores evne til at forene og skabe bedre arbejdsforhold. Dette bidrager til et positivt arbejdsmiljø og en kultur, der sætter pris på generationsdiversitet- og bidrag.

TMI tilbyder et komplet ”Forstå Generationerne” læringsforløb, der omfatter en halv- eller heldags workshop, som videreudvikler kompetencer inden for kommunikation og samarbejde med generationerne imellem samt udvidede specialkompetencer for ledere, der leder et multigenerationsteam.

MÅLGRUPPE:

Dette professionelt ledede program med trænerstyrede præsentationer, gruppearbejde, praktiske diskussioner og indarbejdede arbejdsrelaterede situationer er tilpasset enhver medarbejder i virksomheden, uanset rolle eller anciennitetsniveau.

DETTE KURSUS VIL GØRE DIG I STAND TIL AT:

  • Værdsætte de forskellige generationer for deres forskelle
  • Samarbejde bedre med de forskellige generationer i teamet
  • Øge deres produktivitet gennem bedre forståelse af generationerne
  • Innovere mere effektivt med de forskellige generationer I de respektive teams
  • Arbejde mere effektivt og harmonisk som et team

Vil du have yderligere redskaber til at forankre kulturforandring i din virksomhed kan du bl.a. med fordel tage et kig på kurserne:

Accelerating Results In A World of Change, som giver dig redskaberne til at lede forandring i dit team eller organisation.

Be A Double Bagger, som giver dig værktøjerne til at opbygge og vedligeholde relationer med andre gennem psykologiske principper.

Collaborating Across Cultures, som giver dig kompetencerne til at identificere og drage positiv nytte af de kulturelle forskelle dit team eller organisation består af.

Employeeship, som dig redskaberne til at samle dit team eller organisation og værne om ét fælles mål.

Managing Change, som giver dig værktøjerne til at beherske og udleve forandringsledelse på en sund og succesfuld måde.

Kontakt – for flere oplysninger.