VÆRKTØJ TIL MEDARBEJDERSKABSVURDERING

Overvåg fremskridt af Employeeship.

“Employeeship” er hvad der kræves for at blive en god medarbejder på samme måde, som at lederskab kræves for at være en dygtig leder.

Folk udviser medarbejderskab, når de tager ansvar for virksomhedens resultater, er loyale over for kolleger og virksomhedens mål, tager initiativ til at forbedre produktivitets- og kvalitetsniveauet samt opbygger relationer med andre på arbejdsmarkedet.

The Energy Meter - Culture change - TMI

The Energy Meter er et værktøj, der måler medarbej-derskab i din virksomhed, og afleder fire forskellige typer af rapporter:

Den personlige
Fastlægger, evaluerer og udvikler personers adfærd og engagement til gavn for den enkelte og virksomheden.

Den afdelings-/teamorienterede
Fastlægger, evaluerer og udvikler alles engagement med henblik på økonomisk fremgang i virksomheden.

Den organisatoriske kulturelle (bløde værdier)
Afdækker alle de afdelings- og teamorienterede parametre, der giver overblik over virksomhedens samlede resultater.

Den Organisatoriske kulturelle (hårde værdier)
Måler graden af, hvor meget virksomhedens kultur, systemer og politikker opfordrer og inspirerer alle til at gøre deres absolutte bedste.

FORMÅL

Energiparameteret er et værktøj, der måler om folk mobiliserer deres energi og bruger det positivt i deres egen og organisations interesse.

DETTE VÆRKTØJ VIL HJÆLPE DIG MED AT:

  • Blive opmærksom på, hvad der kræves for at være en god medarbejder
  • Identificere karakteristika af en organisation med høj energi
  • Blive opmærksom på, hvad det kræver for, at ethvert team yder den bedste indsats
  • Bestemme de systemer og retningslinjer, som er mest egnede til mobilisering af energi og fokus i organisationen

Vil du have yderligere redskaber til at forankre kulturforandring i din virksomhed kan du bl.a. med fordel tage et kig på kurserne:

Understanding The Generations, som giver dig kompetencerne til at opnå en dybere forståelse af de forskellige generationer og forholde dig til andres diversitet.

Accelerating Results In A World of Change, som giver dig redskaberne til at lede forandring i dit team eller organisation.

Be A Double Bagger, som giver dig værktøjerne til at opbygge og vedligeholde relationer med andre gennem psykologiske principper.

Collaborating Across Cultures, som giver dig kompetencerne til at identificere og drage positiv nytte af de kulturelle forskelle dit team eller organisation består af.

Employeeship, som dig redskaberne til at samle dit team eller organisation og værne om ét fælles mål.

Kontakt – for flere oplysninger.