Tag ejerskab for sikkerhed og helbred

TMI styrker og muliggør holdbare forbedringer i henhold til sikker adfærd og performance.

Vi hjælper dig og din virksomhed med at gå fra en skal/bør-kultur til en kultur, hvor alle medarbejdere støtter op om sikkerheden og ser det som et fælles ansvar.

Virksomheder har et moralsk ansvar overfor deres medarbejderes sikkerhed og tryghed. Målet er ingen skader – hvilket betyder, at alle tager hjem fra arbejde i samme eller bedre tilstand som de ankom på.

En dårlig sikkerhedskultur kan potentielt føre til katastrofale økonomiske, juridiske og følelsesmæssige omkostninger.

Ved at udvikle en kultur af Safety Excellence, sikre du ikke alene dine medarbejdere og forretning, den kan samtidig have en betydelig indvirkning på dine forretningsresultater.

Ved at indføre en adfærdsbaseret tilgang til sikkerhed, opnår man målbare forbedringer i engagement, fastholdelse og produktivitet.

Sikkerhed er en alvorlig snak

Sikkerhed vedrører liv, og ikke blot tal.

Der er store udfordringer, som virksomheder står over for ved den ændrede opfattelse af sikkerhed.

Gennem omfattende arbejde med globale kunder, hører vi ofte de samme og lignende hindringer for at udvikle en kultur af Safety Excellence.

Sikkerhed kan af medarbejderne anses som en ”barriere” for at gøre deres arbejde, noget som er knap så begejstrende, tidskrævende eller et performance område der ikke belønnes.

For at kunne skab et miljø, hvor sikker adfærd er står øverst, udfordres usikre handlinger, og der tages hensyn til mangler. Ledere og alle medarbejdere skal tage ejerskab til sikkerhed. De skal være inspireret og bemyndiget til at gøre dette af topledelsen.

Næsten ligesom alle andre organisatoriske ændringer eller præstationsfremmende initiativer begynder sikkerhed med ledelse.

Hvor seriøs er du omkring sikkerhed?

Det er en almindelighed blandt organisationer, at håndtere sikkerhed som en ”proces”. Når sikkerhed opfattes som en proces eller et compliance problem, er medarbejderne ikke i stand til at forstå ”hvorfor”.

Sikkerhed bliver noget medarbejderne skal indrette sig efter, fremfor noget de har lyst til. Compliance administreres, mens kultur ledes.

Ved at hjælpe medarbejdere til, at indse at sikkerhed omhandler mennesker skabes der en følelsesmæssig forbindelse. Det besvarer ”hvorfor” delen. Dette mind-set skift er afgørende, hvis organisationer ønsker at ændre adfærden fra compliance til forpligtelse.

For at skabe og opretholde en kultur af adfærdsbaseret sikkerhed skal ledere have ledelseskompetencer- og evner – og frem for alt være modige. Ledere skal være parate konstant at være rollemodeller, for at være synlige sikkerhedsledere.

TMI hjælper hele organisationer med at forbinde til følelsen om sikkerhed. Dette er nøglen til at drive et bæredygtigt adfærdsskifte og skabe et miljø, hvor folk føler sig trygge.

Kontakt os i dag og hør mere om, hvordan adfærdsbaseret sikkerhed kan påvirke dine forretningsresultater.