Når vi taler om et brand, er det virksomhedens ’ansigt’ – logoer, reklame og hjemmesider – vi tænker på. Hvordan virksomheden fremstår udadtil er naturligvis vigtigt, men et brand afhænger af meget mere end det. Et brand er et samspil mellem virksomhedens medarbejdere og forskellige afdelinger, som sammen skaber det ansigt, vi er bekendt med. Men hvad betyder dét at give sin virksomhed et brand helt præcist? Og hvordan kan man være sikker på, at man gør det rigtigt?

 

Hvad er Branded Service?

Branded Service spiller en vigtig rolle for din virksomheds succes. Vi kender alle til historier om en virksomheds succes eller fiasko, som hviler på gode- eller dårlige kundeoplevelser. Har du nogensinde vendt tilbage til en virksomhed, efter du har haft en dårlig oplevelse? Svaret vil for de fleste af jer læsere være: ”Selvfølgelig ikke!”.

De fleste af os har en favorit kaffebar, som vi altid vender tilbage til – ikke kun fordi vi tilfældigvis elsker kaffe, men fordi den service vi får, altid er fantastisk, uanset hvilken kaffebarista som er på arbejde. Årsagen til at mange af os har en favorit kaffebar skyldes den gode brandede service – en standard af kvaliteter, som kunden kan regne med, baseret på menneskelige interaktioner. Når den konstant er god (eller dårlig), er det altafgørende for dit brands fremtid.

Branded customer service har også stor indvirkning på jeres team. Det skaber nemlig glæde hos medarbejderne. Når personalet kender til de forventninger og krav, som kunderne har, kan de skabe faste rammer for, hvordan arbejdet skal udføres. Effektiv Branded Service er med til at sikre, at alle føler sig inkluderet og ligeværdige. Branded Service giver en rettesnor for medarbejderne, hvor de ikke er tvivl om, hvordan arbejdet skal udføres eller om deres udførelse af arbejdet vil blive vurderet som værende rigtigt eller forkert.

 

Branded organisationskultur

Når vi taler om en virksomheds brand, er det ikke ofte, man tænker på virksomhedens interne kultur. Men dette er en vigtig del af det. Din virksomhedskultur bør nemlig matche din brand.

Lad tage et praktisk eksempel. Forestil dig, at du arbejder i en virksomhed, der producerer bæredygtigt bioplast, men jeres kantine er fyldt med mug og tonsvis af engangsbestik. Her vil jeres kultur være i strid med jeres brand. Det kan skabe usikkerhed blandt medarbejderne. Mere bekymrende vil medarbejderne begynde at stille spørgsmålstegn ved virksomhedens værdier og hvad den egentlig står for.

Tilsvarende vil det være af afgørende betydning, at en serviceorienteret virksomhed har medarbejdere, som faktisk leverer positiv og fantastisk kundeservice. Hvis medarbejderne emmer af negativ og uinspirerende energi, kan det være svært at leve op til et højt serviceniveau. Overensstemmelse mellem virksomhedens værdier og medarbejdernes arbejdsmiljø er derfor helt afgørende.

Brandet og dens match med virksomhedens kultur er vigtigere end nogensinde før. Vi lever i en tid, hvor majoriteten af den unge generation er interesseret i at arbejde for en bestemt virksomhed, fordi de stoler på dens værdier og tror på, at den gør en forskel. Hvis en medarbejder oplever uoverensstemmelse mellem virksomhedens brand og dens kultur, er der stor sandsynlighed for at den nye medarbejder vil betvivle ledelsens troværdighed.

 

Vigtigheden af Employeeship

Vi har nu konstateret, hvor betydningsfuldt et brand er for jeres medarbejdere, og hvor vigtigt det er at matche virksomhedens kultur med virksomheden ’ansigt’ udadtil. Dette leder os videre til konceptet Employeeship.

Employeeship handler om at skabe en arbejdskultur, hvor medarbejderne opfordres til at tage ejerskab. I en Employeeship-kultur er forestillingen om en hierarkisk struktur i højere grad udvisket, da ledere og medarbejdere tager ansvar og deltager på lige fod. Med andre ord handler Employeeship om ’ligeværdighed’.

Generelt ønsker mennesker ikke at udføre noget, som de ikke har troen på og de excellerer ikke noget, de ikke forstår. Derfor er det vigtigt, at virksomhedens aktører, på alle niveauer, har samme forståelse og syn på, hvordan succes ser ud. Derudover er deres tro på virksomheden og dens værdier yderst vigtig.

For det første er det vigtigt, at virksomhedens værdier er klart definerede; Hvordan er virksomhedens identitet og hvordan adskiller den sig fra sine konkurrenter. Dernæst kan I fokusere på at skabe en solid virksomhedskultur med udgangspunkt i disse værdier. Det er vigtigt at vende tilbage til og revurdere dette værdisæt løbende for at sikre, at det er i overensstemmelse med hvad der faktisk sker på jeres arbejdsplads. En af de bedste måder at vurdere dette på er gennem regelmæssig feedback fra medarbejderne – på samme måde som med kunderne. De er de første til at fortælle, om der er noget, som kan forbedres. Hvis medarbejderne ved, at deres feedback bliver værdsat, vil de hjælpe med at opbygge en fantastisk branded virksomhedskultur!

Et andet vigtigt element til at fastholde jeres brand gennem Employeeship er ejerskab. Når et teammedlem har troen på virksomheden og oplever, at medarbejderstaben samarbejder om at fastholde virksomhedens værdier, vil det øge deres følelse af ejerskab. Det giver dem en følelse af ’vi er alle i samme båd’ og ’din succes er min succes’. Når medarbejdere og ledere har ligeligt ansvar for virksomheden succes, fremmer det en mere engageret arbejdsplads og en kultur, hvor medarbejdere glædeligt tager ejerskab.

Ejerskab og empowerment går hånd i hånd. Giv jeres medarbejdere ansvar og tillid til at udføre arbejdsopgaver og opnå deres mål, så vil empowerment følge med. Dette vil udløse sig i en form for kredsløb; De nye ansatte vil se medarbejderne tage kontrol og ansvar. De vil også opleve, at lederne tager ejerskab for sine succeser og fiaskoer. Alt sammen, mens der stræbes efter denne fremragende virksomhedskultur, som I har skabt. De nye medarbejdere vil derefter hoppe med ombord og med andre ord er det en win-win situation.

Denne samarbejdskultur på alle niveauer, fra medarbejdere til kunder, vil ikke alene udvikle jeres virksomheds brand, men også frembringe en positiv arbejdskultur, hvor alle er dedikerede og engagerede.

TMI specialiserer sig i at skabe fantastiske og holdbare virksomhedskulturer. Vi kan hjælpe jer med at opbygge jeres brand og skubbe jer frem mod en arbejdsplads, som plejer glade medarbejdere og frembringer succes. Kontakt os i dag og se, hvordan vi kan hjælpe jeres arbejdsplads til næste niveau.

Til toppen