Pleje- og omsorgssektoren udfylder en af de vigtigste funktioner i vores samfund og kræver en særlig indsats på både medarbejder- og organisationsniveau. Det er derfor nødvendigt med et særligt fokus på borgeroplevelsen, som er direkte afhængig af medarbejderes ansvarlighed, trivsel og arbejdsglæde.

Succes i denne branche afhænger således i mere end en forstand af den menneskelige faktor. Der er behov for, at borgeren oplever nærvær og kvalitet, som overstiger det forventede, hvilket bl.a. sker igennem den kvalitet, medarbejderne står for og udlever i dagligdagen.

TMI har over 30 års erfaring med forandrings- og udviklingsprojekter, som hjælper organisationer med at fremme adfærdskulturer, som både øger fremmødet, styrker samarbejdet, forbedrer arbejdsmiljøet og skaber en forandringsparathed, der sikrer succesfulde implementeringer af nye tiltag.

Udviklingen af uddannelsesforløb hos TMI vil altid tage udgangspunkt i jeres verden, jeres behov og de specifikke udfordringer, I står overfor. Det kan bestå af mange forskellige elementer så som strategiforløb, kompetenceudvikling, 360 graders- og effektmålinger, coaching, teamudvikling, praktisk træning og meget andet afhængig af, hvad der vil have størst effekt i jeres situation.

Kontakt os for at høre nærmere!

Tidligere deltagere har bl.a. udtalt:

”Vi har som organisation fået ledere og medarbejdere, der har udviklet sig mærkbart, og der er blevet tilføjet så meget mere arbejdsglæde i hele organisationen” – udsagn fra leder på plejecenter

”Vi er blevet meget bedre til at have fokus på beboerne – det er så vigtigt. Og beboerne kan også mærke, at vi er blevet gladere og bedre til at samarbejde” – udsagn fra medarbejder på plejecenter

Kontakt os for flere oplysninger.

Til toppen