TMI

Køber du kurser med effekt?

Vil du investere kr. 1, hvis du beviseligt får kr. 5 retur?

Når du som indkøber af uddannelse og træning anvender egne og andres ressourcer - tid og penge – har du sikkert stillet dig selv spørgsmålet: ”Kan det betale sig?”
Måske har du tænkt, eller hørt kommentarer som ”Ja, tak , men den omkostning kan vi ikke klare lige nu”. Eller ”Det har vi ikke budget til”. Eller ”Det ændrer vel ikke noget? Kan man nu stole på, at det har nogen effekt?” Eller ”Falder man ikke hurtigt tilbage til gammel adfærd?”
Særdeles relevante spørgsmål, som bygger på fordomme eller dårlige erfaringer.

I TMI arbejder vi med en målemetode, som kan besvare dette overordnede spørgsmål – ”Kan det betale sig?”

Uddannelse er en kompleks proces, som bør bestå af faserne undersøgelse, indsigt og erkendelse, implementering, og integration i det daglige arbejde. Alle 4 faser båret af den nødvendige inspiration, som gør varig forandring mulig

Vi anvender derfor denne 5 trins model:
1. Kunne du lide hvad du oplevede? (spørgeskema)
2. Synes du, at du lærte noget? (spørgeskema)
3. Bruger du det, du lærte? (Interview eller spørgeskema 8-12 uger senere)
4. Hvilken effekt har det på den personlige effektivitet (måling af adfærdsændring)
5. Er udbyttet større end investeringen? (beregning)

Vores bestseller, kurset ”Personlig effektivitet - Du har for meget tid!” vurderes løbende efter ovenstående model – her er et eksempel på anvendelse af målemetoden:
Ad. 1: Spørgeskema ved kursusafslutning, gennemsnit 4.8 (5 trins skala)
Ad. 2: Spørgeskema ved kursusafslutning, gennemsnit 4.6 (5 trins skala)
Ad. 3: Personligt interview og coaching som opfølgning (samtlige kursusdeltagere)
Ad. 4: Effektmåling på arbejdsvaner (ændring i % i forhold til måling forud for kursusstart).

For nævnte kursus viser målinger foretaget i Sverige og i Danmark 5 – 14 % forbedring på industrivirksomheder, og 8 – 21 % for servicevirksomheder. Ad. 5: Ændringsprocenten relateres til lønomkostningen, og det beregnede afkast af investeringen bliver, baseret på de lavest målte effekt i pkt.4, 4 gange investeringen - alene det første år. Baseret på højest målte effekt bliver afkastet 17.5 gange investeringen.

Det får du ikke i banken!

Dette afkast kan naturligvis gå til bundinjen, eller bruges på kvalitetsudvikling, serviceforbedring o.lign. – men kan også anvendes til forbedring af balancen mellem arbejdsliv og privatliv, mindre ”stress”, større arbejdsglæde, mindre sygefravær, færre uopfordrede opsigelser ect.
Hvilket ligeledes smitter af på virksomhedens samlede bundlinie.

Vil du vide mere om dine muligheder for at opnå et højt afkast af din investering i uddannelse og træning, så kontakt os.
TMI Danmark ApSRosenvængets Allé 25DK-2100 København ØDanmarkTel: +45 70 25 00 85E-mail: