TMI

EI Leadership Activator

Lederstil-fleksibilitet - mere end situationsbestemt ledelse

En fremragende leder kan udøve den lederstil, som passer bedst til organisationens og den enkelte medarbejders behov.
Lederstil er den adfærd, ledere udviser i forskellige ledersituationer, og som påvirker medarbejderne og operationelle beslutninger samt beslutninger omkring mission og strategi.

”Lederstil-fleksibilitet” refererer til vores evne og behov for at tilpasse vores ledelsesadfærd til en bestemt situation, til organisationens kultur og til medarbejderens behov, så vi bliver bedre, mere effektive ledere.

Undersøgelser viser, at en virksomheds arbejdsklima og kultur bestemmes af en række faktorer som for eksempel ansvarsfordeling og belønningssystemer. Samt at forskellige lederstile indvirker meget forskelligt på disse forskellige kulturer.
For at en leder kan vælge og udøve den lederstil, som i en given virksomhed, med givne mennesker og med givne mål er mest effektiv for målopfyldelse, må han have kendskab til en palet af lederstile med forskellig effekt. Den leder, som mestrer den bredeste palet af lederstile, har størst potentiale og mulighed for at gøre netop det, der skal til.

EI Leadership Activator er et brætspil udviklet som en praktisk øvelse i forbindelse med kurset Følelsesmæssig Intelligent Ledelse.
Øvelserne i EI Leadership Activator hjælper deltagerne til at absorbere indholdet af kurset, og giver mulighed for at eksperimentere med lederstil-fleksibilitet i forskellige tænkte situationer.

Kontakt os for at høre mere om, hvordan vi kan bruge EI Leadership Activator til at øge jeres lederes effektivitet.
TMI Danmark ApSRosenvængets Allé 25DK-2100 København ØDanmarkTel: +45 70 25 00 85E-mail: