TMI

Projektledelse med engagement

Effektiv projektledelse kan fremkalde meget dedikerede mennesker med et bemærkelsesværdigt engagement.

Projektledelse kan i sin organisering være særdeles effektiv, men det kræver sin egen form for styring og ledelse. Og der stilles særlige krav til projektlederen, som skal fungere som leder, inspirator, kommunikatør og skal kunne håndtere en række forskellige funktionsområder.
Projektdeltagerne er ofte selvledende; alles roller og ansvarsområder er defineret ud fra en klart formuleret målsætning. At lede denne type medarbejdere med disse forudsætninger kræver en særlig (projekt-)ledelse. Det kalder vi hos TMI effektiv projektledelse.

Projekter ledes altid af individer, og det er individer, der gør en forskel. Så det er disse ressourcer, vi arbejder med - enkeltvis og som team.

Udbytte:
 • Du bliver mere effektiv til at arbejde i mindre organisationer og projektorganisationer
 • Du bliver mere effektiv til at arbejde med målsætning og delmålsætninger og vil opnå flere og bedre resultater
 • Bedre resultater sammen med andre gennem effektiv delegering
 • Du vil skabe sammenhæng mellem anvendt tid og resultater ved at kunne planlægge og prioritere din tid og dine opgaver
 • Du vil kunne håndtere interessemodsætninger og uforudsete ting - barrierer, som ofte hindrer fremdrift
 • Du bliver bedre til at lede og motivere dig selv og andre - og hermed frigøre flere ressourcer i dit team
 • Du bliver bedre i stand til at overføre den dynamik, du finder i en projektorganisation, til en anden organisation og hermed opnå særligt gode resultater

Kursusindhold:
 • Definition af projekt og projektledelse
 • Foranalyse, projektbeskrivelse og formål forud projektetablering
 • Projektetablering fastsættelse af målsætning definering af roller
 • Kommunikation til interessenter
 • Forankring af projekt i organisation
 • Personaleledelse og motivering af nøglemedarbejdere
 • Projektledelse gennem fokusering på delmålsætninger

Metode:
Undervisningsformen varierer mellem inspiration, kreativ instruktion, praktiske øvelser og workshop.

Varighed:
1 dag
TMI Danmark ApSRosenvængets Allé 25DK-2100 København ØDanmarkTel: +45 70 25 00 85E-mail: