TMI

Følelsesmæssig intelligens

– Test og certificering

TMI's test af Emotionel Intelligens – PEQM er integreret i en række af vores kurser. Du kan nu blive certificeret til selv at arbejde med dette fuldt validerede værktøj i jeres egen organisation eller som konsulent, f.eks. i forbindelse med rekruttering, lederudvikling, stresshåndtering, personlig / medarbjderudvikling, coaching, etc.


De største udfordringer vi mennesker oplever – på jobbet såvel som i privatlivet - er af følelsesmæssig karakter snarere end faktuelle.

Undersøgelser viser, at 20-30 % af en virksomheds præstation kan forklares med udgangspunkt i arbejdsklimaet, altså hvordan medarbejderne oplever det at arbejde i virksomheden eller afdelingen.

Mennesker siger op af følelsesmæssige årsager: De ”kan ikke med” chefen, de føler sig ikke påskønnet og værdsat...

Vi skønner, at mennesker gennemsnitligt bruger 40 % af deres fulde kapacitet og talent, når de går på arbejde. Hvad med de resterende 60 %? Når medarbejdere ikke bringer det bedste frem i sig selv, er det primært af følelsesmæssige grunde: De føler sig overbebyrdede og stressede; de er ikke trygge ved ledelsen og vil undgå fejl for enhver pris; eller de føler sig alene om opgaverne.
Når virksomheden anerkender den følelsesmæssige intelligens’ betydning for menneskets trivsel og præstation, kan og vil den enkelte medarbejder udfolde en langt større del af sit talent og sine ressourcer.

Følelser og stemninger indvirker på kvaliteten og kvantiteten af det arbejde, mennesker udfører.
Stemningen i afdelingen og den enkelte medarbejders følelser omkring job (og måske endda privatliv) er ikke ”bare en privatsag”. Lederens evner til at påvirke og lede disse følelsesmæssige aspekter af performance kan have særdeles stor betydning for de forretningsmæssige resultater!


Certificering – varighed
2 dage

TMI Danmark ApSRosenvængets Allé 25DK-2100 København ØDanmarkTel: +45 70 25 00 85E-mail: