TMI

People Management

Ledelsespsykologi

Udbytte

 • Du vil få kendskab til en adfærdspsykologisk model, der vil give dig mulighed for at udvikle din menneskelige indsigt og forståelse. Du vil blive endnu mere opmærksom på dine egne reaktionsmønstrer og behov, samt blive endnu bedre til at forstå dine medarbejderes reaktionsmønstre og behov. I løbet af kurset vil du lære hvordan du effektivt kommunikerer, motiverer og delegerer overfor de forskellige medarbejdertyper. Du vil også opnå større indsigt i din egen ledelsesstil, og dennes styrker og begrænsninger. Endvidere vil du få et indblik i hvordan andre opfatter dig gennem en psykologisk 360-graders feedback.

Hvem bør deltage

 • Alle som har ledelsesansvar i deres daglige arbejde og som ønsker at få udviklet deres lederevner på et dybere psykologisk plan. Deltagerne har et ønske om at opnå større selvindsigt, samt ønsker at få mere viden og forståelse for andres behov og motiver.

Kursusindhold

 • Introduktion til adfærdspsykologi – og hvordan det kan bruges i ledelse
 • De 4 arketyper – behov, frygt, kendetegn og karakteristika
 • Din egen psykologiske profil - Person Profilen
 • Tolkning af din Person Profil – og mulige konsekvenser forhold til din lederrolle (styrker/svagheder)
 • Sådan ”læser” du andre – adfærd, kropssprog mv.
 • Sådan motiveres og ledes de forskellige medarbejdertyper
 • Introduktion til Medarbejder Profilen – få defineret typer og styrker/svagheder
 • Analyse af den ”vanskelige medarbejder”
 • Kommunikationsstrategi over for de forskellige typer
 • Reaktionsmønstre, konflikter og forsvarsmekanismer
 • 360* ledervurdering – dine omgivelsers opfattelse af dig
 • Introduktionen til Rolle Profilen – lav en psykologisk profil på en jobfunktion eller stilling
 • Konkret træning i ledelsessituationer og medarbejdersamtaler
 • Den praktiske anvendelse – når du kommer ”hjem”
 • Personlig udviklingsplan

Metode

Kurset vil være en god blanding af erfaringsudveksling, diskussioner, instruktørindlæg, gruppearbejde og konkrete cases. Deltagerne vil i løbet af kurset arbejde med deres egne ledelsesmæssige udfordringer, herunder konkrete medarbejdercases. Deltagerne arbejder gennem hele forløbet, med den samme adfærdspsykologiske grundmodel. Efter hvert modul skal deltagerne udarbejde konkrete handlingsplaner.

Varighed

2 x 2 dage

Kurset afholdes som eksternatkursus fordelt på 2 moduler af 2 dage (2 x 2 dage). Der undervises på følgende tidspunkter:

Modul 1:
1. dag kl. 09.00 - kl. 16.30
2. dag kl. 09.00 - kl. 16.00

Modul 2:
1. dag kl. 09.00 - kl. 16.30
2. dag kl. 09.00 - kl. 16.00

DatoerPris

Deltagerpris, DKK. 16.000,00

Alle priser er ekskl. moms
TMI Danmark ApSRosenvængets Allé 25DK-2100 København ØDanmarkTel: +45 70 25 00 85E-mail: