TMI

LEDEREN SOM TEAM-COACH

Hvad er team-coaching i organisationer svaret på?

Formålet med teamcoaching er at sætte processer i gang, der gør teamet i stand til at tage ledelsesansvar inden for de beslutningsrammer, teamet tildeles. Team-coaching er derfor svaret på, hvordan lederen uddelegerer medledelse. At coache sit team kræver coachkompetencer, men det kræver også en evne til at pendle mellem to forskellige ledelsespositioner – chefen og coachen. Til gengæld opnår man, at teamet føler et fælles ansvar for at koordinere, planlægge, udføre og evaluere en samlet løsning på en opgave, det har fået stillet, og at medlemmerne føler det som en faglig og social styrkelse at indgå i et udviklende og lærende fællesskab – til gavn for teamets – og lederens målopfyldelse.

Udbytte

 • Du vil få forståelse for balancen mellem ledelse af teamet og medledelse i teamet
 • Du vil kunne skelne mellem og bruge forskellige ledelsespositioner som organisationsledelsespositionen, produktionsledelsespositionen, personaleledelsespositionen og konsulentpositionen
 • Du vil blive trænet i at planlægge, udføre og evaluere team-coaching samtaler med redskaber som 4R-Modellen og Funktionskædemetoden, som har fokus på opgaveløsning
 • Du vil blive bevidst om de ”dominerende fortællinger” i dit team og din organisation og om hvorvidt de hæmmer eller fremmer målopfyldelse og udvikling i dit team.
 • Du vil kunne bruge team-coaching som gruppeudviklingssamtale
 • Udbytte for din organisation
 • Fælles opfattelse af kunder og kundebehov
 • Fælles opfattelse og afklaring af rammer, retning og råderum
 • Fælles indsats på opgaveløsning og –forståelse
 • Synergieffekt i kompetenceudvikling i forhold til målopfyldelse
 • Styrkelse af relationer imellem leder, team og organisation
 • Sikre, at medarbejderne får mulighed for at bruge deres resurser optimalt
 • Reduktion af konflikter og misforståelser på et tidligt stadie
 • God kommunikationsform ved direkte konflikthåndtering
 • Optimere medarbejdernes motivation, arbejdsglæde og ansvarsfølelse
 • Fremme effekten af strategisk planlægning
 • Afklare teamets parathed i forbindelse med forandringsprojekter

Hvem bør deltage

 • Alle ledere og projekt-/procesledere med ansvar for et team
 • Medarbejdere med en team- eller projektleder i maven
 • Det er en forudsætning, at du har deltaget på kurset ”Lederen som coach”, hvor de grundlæggende coachkompetencer trænes

Kursusindhold

 • Hvad er team-coaching, hvornår skal det bruges, og hvad kan det ikke bruges til?
 • Ledelsesstil i team-coaching
 • Ledelsespositioner
 • Team-coaching med 4R-Modellen (Retning, Relationer, Rammer, Råderum)
 • Team-coaching med funktionskædemetoden (Kundebehov, Opgaver, Kompetencer og mål, Relationer)
 • Den anerkendende tilgang og 5F Modellen i team-coaching som et stærkt udviklingsredskab
 • Den narrative tilgang i team-coaching
 • Coaching i kreative team-processer
 • Din personlige handlingsplan

Metode

Kurset bygger på en vekselvirkning mellem indlæg og teori, gruppearbejde og øvelser i coaching. Tilgangen er mere praktisk, end teoretisk.

Varighed

2 dage

Der undervises på følgende tidspunkter:

1. dag kl. 09:00 – 16:30
2. dag kl. 09:00 – 16:30

DatoerPris

Deltagerpris, DKK. 9.000,00

Alle priser er ekskl. moms
TMI Danmark ApSRosenvængets Allé 25DK-2100 København ØDanmarkTel: +45 70 25 00 85E-mail: