TMI

LEDEREN SOM COACH

Hvad er coaching i organisationer svaret på?

Ledelse udøves aldrig alene og man kan ikke administrere sig til gode bundlinjer. Lederen skaber resultater med og gennem sine medarbejdere, og her er coaching et godt svar på udfordringen om vækst gennem bedre ledelse. Coaching er en udforskende og udfordrende kommunikationsform, der igangsætter bevidstgørende, udviklende og aktionsorienterede processer.

Udbytte

 • Du vil få et klart billede af, hvordan organisatorisk coaching adskiller sig fra personlig coaching ved at have fokus på opgaveløsningen og på medarbejderen som en del af et arbejdsmæssigt fællesskab
 • Du vil få viden om, hvad der skaber læring og kompetenceudvikling, og hvorledes coaching kan være et redskab til udvikling
 • Du vil se værdien af at bibringe medarbejderen kompetencer, der gør det muligt at finde egne løsninger på udfordringer og at tage ansvar (selvledelse)
 • Du vil få færdigheder i at udøve 1-1 coachingsamtaler i forskellige sammenhænge som ”MUS”, ”udviklingsopgave”, ”projekter”
 • Du vil få træning i neutralitet, nysgerrighed og aktiv lytning på 3. niveau
 • Du vil kunne arbejde med coachingens særlige spørgeteknikker og spørgsmålstyper
 • Du vil blive i stand til at forberede, styre og evaluere en coachingsamtale
 • Udbytte for din organisation
 • Sikre, at medarbejderne får mulighed for at bruge deres resurser optimalt
 • Fastholdelse af medarbejdere
 • Integration mellem faggrupper for at udvikle ny viden på tværs af faggrænser og organisatoriske skel
 • Reduktion af konflikter og misforståelser på et tidligt stadie
 • God kommunikationsform ved direkte konflikthåndtering
 • Reduktion af sygefravær og stress
 • Optimere medarbejdernes motivation, arbejdsglæde og ansvarsfølelse
 • Fremme læring og kompetenceudvikling
 • Opnå klarhed over udfordringer – i god tid
 • Bidrage til karriereplanlægning
 • Styrke og udvikle teamsamarbejde
 • Fremme effekten af strategisk planlægning
 • Afklare parathed i forbindelse med forandringsprojekter
 • Hjælpe lederen til større viden om den enkelte medarbejders engagement og motivation

Hvem bør deltage

 • Alle ledere samt medarbejdere med uformelt ledelsesansvar, som har ansvar for succesfuld gennemførelse af små og store projekter eller processer.
 • Medarbejdere med en leder i maven

Kursusindhold

 • Hvad er coaching i virksomheder, hvornår skal det bruges, og hvad kan det ikke bruges til?
 • Coaching modeller
 • Spørgsmålstyper, spørgeteknik og kommunikationsværktøjer
 • Visueller stilladser
 • Magt og etik – når lederen coacher
 • Forskellige coaching tilgange, f.eks. anerkendende, narrativ og løsningsfokuseret
 • Din personlige handlingsplan

Metode

Kurset bygger på en vekselvirkning mellem indlæg og teori, demonstrationer, gruppearbejde og øvelser i coaching. Tilgangen er mere praktisk, end teoretisk.

Varighed

2 dage

Der undervises på følgende tidspunkter:

1. dag kl. 09:00 – 16:30
2. dag kl. 09:00 – 16:30

DatoerPris

Deltagerpris, DKK. 9.000,00

Alle priser er ekskl. moms
TMI Danmark ApSRosenvængets Allé 25DK-2100 København ØDanmarkTel: +45 70 25 00 85E-mail: