TMI

Generation X, Y & ZOOMERS

Gensidig forståelse for hinandens styrker, egenskaber og særheder på tværs af generationer, er en af de mest vigtige ledelsesdiscipliner, men også overset af mange.

Hvor ofte har vi ikke hørt teenagerne sige ”Du forstår mig ikke”, og ligeså siger forældrene ”Jeg har svært ved at trænge igennem til min teenager”? Sådan er det også på arbejdspladserne, men da vi her har organiseret os i mere formelle og aftaleregulerede samarbejdsformer bliver forskellene, generationerne imellem, ikke lige så tydelige. Men de eksisterer, og det er af afgørende betydning for trivsel, engagement, motivation, produktivitet – og dermed på selskabets samlede resultat, om vi i vores dagligdag kan håndtere og beherske disse forskelligheder.
TMI har via forskning, konceptudvikling og instruktørtræning udviklet 3 workshops, der sætter fokus på at forstå generationerne, at kommunikere på tværs ag generationerne samt hvordan du optimalt leder dine medarbejdere i et multigenerations landskab.

Metode:
Dette er en praktisk kompetenceuddannelse, hvor vi lægger vægt på færdighedstræning med anvendelse af øvelser, diskussion, og teori. Og TMI´s sædvanlige underholdende metode med stor anvendelse af eksempler og ”storytelling” er naturligvis bibeholdt. De enkelte workshops afholdes som virksomhedstilpassede forløb, og varer hver især mellem ½ og 1 dag pr. workshop.

Forstå generation X, Y og Zoomers
På denne workshop fokuserer vi på at hjælpe deltagerne til, at forstå de forskellige generationer, holdninger, værdier og præferencer. Virkningen vil være højere effektivitet og ydeevne på arbejdspladsen.

Indholdet af workshoppen vil omfatte:
• Hvorfor er det vigtigt at forstå generationerne?
• Forstå, hvad forskellige generationer værdi, hvordan de tror og hvordan de foretrækker at arbejde.
• Måder hvorpå vi kan benytte generationens stærke sider til at stimulere innovation og kreativitet.
• Brug af teknologi på en hensigtsmæssig måde for hver af generationerne.
• De positive egenskaber for hver generation.
• Med udgangspunkt i de stærke sider ved hver generation, hvordan øger vi så ydeevnen?
• Forskellene mellem generationerne - og hvordan man kan udnytte dem.
• Værktøjer til bedre at forstå generationerne på din arbejdsplads.

Udbytte af workshoppen vil være:
• At lære at sætte pris på de forskellige generationer for deres forskelle
• At forbedre samarbejdet med de forskellige generationer i organisationen
• At øge produktiviteten gennem bedre forståelse
• At arbejde mere effektivt og harmonisk som team

Målgruppe
Alle i organisationen

Ledelse på tværs af generation X, Y & Zoomers
Mennesker er ikke ens, derfor skal de behandles forskelligt. Organisationer, der har ledere, der er i stand til, på en intelligent måde, at udnytte generationernes forskelligheder, er mere konkurrencedygtige og har en højere chance for at få succes med deres kunder, medarbejdere og leverandører. Årsagen hertil er, at der i generationerne er så markante forskelle, at det påvirker de overordnede holdninger arbejde, Work Life balance og loyalitet. Ledere skal kunne tilpasse deres ledelsesmæssige indsatser med afsæt i forskellene mellem generationerne X, Y & Zoomers.

Indholdet af workshoppen vil omfatte:
• Praktisk daglig ledelse af de forskellige generationer
• Forbedring af performance i teams/afdelinger hvor flere generationer er repræsenteret
• Hvordan styrker du din evne til, at tilpasse din ledelse til de forskellige generationer
• Brug af teknologi rettet mod generationerne, herunder face 2 face kommunikation, e-mail, sms'er, sociale medier, snapchat, Twitter og meget mere

Udbytte af workshoppen vil være:
• Led generationer at øge teamwork, innovation og samarbejde
• Lette møder, som faktor i de forskellige generationsskifte holdninger
• Udnyt teknologi bevidsthed blandt flere generationer hold
• Coaching af multigenerations teams så de performer bedre
• Reducer stress hos lederne ved at styrke forståelsen for de ledelsesmæssige værktøjer de kan anvende, i arbejdet med de forskellige holdninger generationerne X, Y & Zoomers, repræsenterer

Målgruppe
Chefer, ledere og mellemledere på strategisk, taktisk og operationelt niveau

Hvordan kommunikerer du på tværs af generation X, Y & Zoomers
Relationer spiller en central rolle i vores interaktion med andre mennesker. Uanset om vi har kontakt med kunder, kollegaer, leverandører, chefer eller andre grupper, er vores evne til at kommunikere med og til hinanden, afgørende for om vi har en stærk, varig relation eller ikke. Workshoppen vil hjælpe deltagerne med at styrke og effektivisere deres kommunikation i forhold til generationerne, og dermed forbedre relations opbygningen og vedligeholdelsen.

Indholdet af workshoppen vil omfatte:
• Kommunikere med de forskellige generationer på arbejdspladsen i dag
• Forbedre kommunikation med deres kunder, medarbejdere, leverandører og ledere
• Brug deres flere generationer kommunikationsevner for at forhindre konflikter
• Øget samarbejde mellem flere generationer hold
• Brug "generationsskifte kommunikation bevidsthed" med de forskellige generationer at få bedre relationer med kunder, medarbejdere og ledere
• Forøge deltagernes evne til at anvende relevant, situationsbestemt kommunikation i drøftelser hvor synspunkter udveksles og uenigheder opstår

Udbytte af workshoppen vil være:
• At styrke deltagernes kommunikative færdigheder, i dialoger med forskellige generationer på arbejdspladsen
• At skabe forståelse for nye måder at kommunikere på, med afsæt i modtagerprofilen
• At styrke samarbejde mellem flere generationer der arbejder i samme team/afdeling
• At øge effektiviteten hos deltagerne ved, at sikre anvendelse af de på workshoppen tillærte kommunikative færdigheder

Målgruppe
Alle i organisationen
TMI Danmark ApSRosenvængets Allé 25DK-2100 København ØDanmarkTel: +45 70 25 00 85E-mail: