TMI

Øget personlig effektivitet - En case fra servicesektoren

”5 timer mere pr. person - hver uge”

Baggrund:

Lederen af en afdeling med ca. 500 medarbejdere i en kendt dansk servicevirksomhed vælger i november 2008 at udfordre sin ledergruppe på deres personlige effektivitet.

Forundersøgelsen finder sted i december ´08.
Undersøgelsen er interview-baseret og viser bl.a., at informationskulturen - herunder især e-mail kulturen - samt mødekulturen opleves som værende store tidsrøvere.
En anden hovedudfordring er ledergruppens fokus på de driftsmæssige opgaver, som ofte ikke giver tid til udviklingsopgaverne – prioritering synes i perioder vanskelig for lederne med den konsekvens, at gruppen føler de ikke udlever deres fulde lederpotentiale.


Udviklingsforløb:

Træningsdagen gennemføres primo januar ´09 for ca. 20 ledere.

Nøglen er en øget bevidsthed om egen indsats og om det, man kan opnå (afklaret og øget ambitionsniveau), udtrykt i en personlig handlingsplan – samt en række værktøjer, som enkelt kan implementeres i det daglige.

Opfølgningen gennemføres som 1-til-1 coaching medio marts ´09. Her foretager vi også Måling 2 på den personlige effektivitet.


Resultat

Den overordnede fremgang på 13 % i den oplevede personlige effektivitet hentes fra alle 10 faktorer.

13% svarer med almindelig en 37-timers uge til knap 5 timer pr. uge – pr. person. Med 20 deltagere ”tjener” kunden hermed ca. 100 timer om ugen.
Selv de i udgangspunktet meget effektive ledere oplever øget effektivitet efter forløbet
90% af lederne har implementeret værktøjer til mere effektiv elektronisk organisering, hvilket yderligere bør give en ikke målt synergi på tværs af teamet.

TMI Danmark ApSRosenvængets Allé 25DK-2100 København ØDanmarkTel: +45 70 25 00 85E-mail: