TMI

TMIs ledertræning – et unikt koncept

Det er almindelig anerkendt, at økonomiforståelse er for alle - og ikke kun for økonomifunktionen. At salgsprincipper er for alle - og ikke kun for salgsafdelingen. Ledelse - hvem skal lære det? Det skal alle!

TMIs koncept ”Management for everyone” bygger på ideen, at kendskab og forståelse skaber accept. Ledelse er hverken en kunstart eller en ophøjet funktion. Ledelse består af en række opgaver og aktiviteter som ganske vist kræver viden, fantasi og menneskelig forståelse, men som med fordel må tilegnes enhver som er afhængig af organisationens handlinger og beslutninger.
Logikken er enkel – delegerings principperne må kendes af både den der delegerer, og den der modtager. Mødeledelse må kendes af både mødeleder og mødedeltager osv. Ledelse er for alle. At træne lederne alene svarer til ”at give medicin til lægen - og lade patienten dø”.
Ledere, som kan forme en kultur præget af ansvar, engagement, personlig kvalitet (standarder) og fleksibilitet, samt klarhed om mission og værdier, skaber bedre resultater end andre ledere. Og dét, en leder skal kunne – viden, holdning, færdigheder - for at kunne skabe en sådan kultur, det kan læres. Det er det, vi i TMI’s lederudvikling lærer ledere og medarbejdere. For medarbejderne skal også ”kunne det” – ellers dør lægen!
Simple ledelsesopgaver som planlægning, organisering, styring og kontrol behøver ikke længere at være forbeholdt lederne - Heller ikke de mere avancerede ledelsesopgaver. Det kan udføres af alle. Fordelene ved dette koncept udspilles på tre niveauer:
1. Medarbejderen opnår forøget forståelse for lederfunktionen (afmystificering) giver helhedssyn og ejerskab. Derved opnås forøget arbejdsglæde, mindre stress, større engagement og udvikling i jobbet. For mange medarbejdere er denne selvledelse ligefrem en forudsætning for, at de gider være i organisationen.
2. Lederen opnår frigørelse af ledelsestid som muliggør focus på langsigtede eller strategiske ledelsesopgaver som f.eks. markedsudvikling, produktudvikling, kunde- og medarbejderudvikling – alt det, der er nødvendigt for at sikre virksomhedens fremtidige position.
3. Organisationen opnår effektivitetsforøgelse, mindre sygefravær og forøget evne til at tiltrække, udvikle og fastholde medarbejderressourcerne.

TMIs metode: Alle vore ledelsesprogrammer indeholder materiale og metoder, der giver ”medicinen til patienten”. Dette sker enten gennem vort train-the-trainer koncept, hvor du lærer selv - og lærer at videreformidle til dine medarbejdere. Eller ved, at vore konsulenter træner lederne, eller både ledere og medarbejdere – sammen.
Men forståelse for individuelle behov for ansvar og bemyndigelse, risikovillighed, feedback, og igangsætning i forbindelse med denne arbejdsform, kræver en betydelig emotionel intelligens. Også her er TMI pioner med koncepter og tests.

v/Salgsdirektør, international cheftræner Poul Erik Almsøe

TMI Danmark ApSRosenvængets Allé 25DK-2100 København ØDanmarkTel: +45 70 25 00 85E-mail: