TMI

PRODUKTIVITETSLØFT I VIDEN- OG SERVICEVIRKSOMHEDER - HVORDAN?

- Den fulde kapacitet i ”det menneskelige produktionsapparat” skal bringes i spil, for at vi kan lykkes på vejen til vækst.

Hvis vi skal lykkes med at øge service- og videnmedarbejdernes produktivitet på en holdbar måde, så må det ske på menneskets præmisser.

I en undersøgelse omtalt i Børsen den 5. januar 2010 er produktivitet med 66 % den næsthøjeste prioritet for ledere både i det private og det offentlige på ”vejen til vækst”.

I industrivirksomhederne vil en produktivitetsstigning kunne lade sig gøre ved at tage uudnyttet kapacitet i anvendelse.

Men hvad med service- og videnvirksomhederne, og hvad med de funktioner i industrien, hvor det drejer sig om service og viden? Hvordan øger vi produktiviteten her, i den vel nok største del af Danmarks ”produktionsapparat” – den menneskelige kapacitet?

I mange virksomheder er der måske 10-15 pct. færre medarbejdere efter afskedigelser i 2009. Kan deres opgaver lægges over på de tilbageværende kolleger, så produktiviteten pr. medarbejder øges?

Her slår matematikken ikke til. Erfaringen viser, at netop krav om større produktivitet fører til utrivsel, stress og hyppige sygemeldinger. Det sker, når presset på medarbejderne øges, uden at virksomhedens eller afdelingens arbejdsprocesser og værktøjer geares til det. Så går ligningen ikke op. De offentlige arbejdspladser har en endnu større udfordring i kraft af, at kravet om øget produktivitet falder sammen med ønsket om, at sygefraværet skal falde.

Når vi mennesker er godt tilpas, har overblik og overskud, så kan vi meget mere. Det er gennem disse faktorer den kapacitet, som kan øge den menneskelige produktivitet, kan fremdrages. Samtidig skal man naturligvis se på at optimere arbejdsgange og arbejdsværktøjer som f.eks. "det virtuelle kontor".

Fyringer, besparelser, øgede arbejdsmængder og generel usikkerhed (også om bolig og privatøkonomi) har tæret meget på menneskets, og altså medarbejderens, overskud. Det er en opgave for virksomhederne at skabe de arbejdsrelaterede betingelser for, at medarbejderne kan finde tilbage til overskuddet.
Så er vi på vejen til vækst.

Claudia Lindby, partner & adm. direktør, TMI Danmark ApS
TMI Danmark ApSRosenvængets Allé 25DK-2100 København ØDanmarkTel: +45 70 25 00 85E-mail: